naslovnagdje se nalazimo kontakt

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Objavljeno 24.02.2015.

Grad Pregrada pokreće postupak za donošenje nove Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.


Pravna osnova za donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama: Zakon o zaštiti životinja (" Narodne novine" 135/06 i 37/13), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbi Europske Unije o zaštiti životinja ( "Narodne novine", broj 92/14), Pravilnik o označavanju pasa ( "Narodne novine", broj 72/10) i Pravilnik o opasnim psima ( "Narodne novine", broj 117/08). 


Razlozi za predlaganje donošenja nove Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama: Odluka o držanju pasa i postupanju s psima i mačkama lutalicama («Službene glasnik Županije Krapinsko- zagorske» broj 9/96) donijelo je Gradsko vijeće Grada Pregrade 1996. godine. Od stupanja na snagu Odluke višekratno je izmijenjen Zakon o zaštiti životinja, kao i ranije navedeni Pravilnici. Kroz primjenu važeće Odluke ukazala se potreba za donošenje nove Odluke u kojoj se određeni odnosi i ponašanja uređuju na drugačiji način.


Sva zainteresirana javnost, građani/ke, udruge, javne i privatne ustanove, mogu do 04.03.2015. staviti svoje primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. .


Prijedloge i primjedbe na nacrt prijedloga Odluke podnose se usmeno ili pismeno na adresu: Grad Pregrada, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, 49218 Pregrada, s naznakom: primjedbe ili prijedlozi na nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr


Prilog: Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
493