naslovnagdje se nalazimo kontakt

Javni poziv za isticanje kandidature za članove i članice Gradskog Savjeta mladih

Objavljeno 13.02.2015.

Gradskom  savjetu  mladih Grada Pregrade  osnovanom sukladno Odluci o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/12) ističe mandat 28.06.2015.g.


Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Gradskog  savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 22/14.),  Gradsko vijeće Grada Pregrade je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12.02.2015. donijelo zaključak kojim se pokreće  postupak biranja članova Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje kandidatura  za  članove/članice  Gradskog savjeta mladih  Grada Pregrade i njihove zamjenike.


Savjet mladih čini 7 članova i 7 zamjenika članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Gradsko vijeće na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura na vrijeme od tri godine. 


U Savjet mladih biraju se osobe koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada.


Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike istaknu  na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama  Grada Pregrade  (www.pregrada.hr).


Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada. Kandidature se dostavljaju u pisarnicu Grada Pregrade  (J.K. Tuškana 2, Pregrada) ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2, Pregrada, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih“. 


Prilog: Javni poziv za isticanje kandidature, zaključak sa 12. sjednice Gradskog vijeća, obrasci za prijavu kandidata

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1717