naslovnagdje se nalazimo kontakt

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno 13.02.2015.

U četvrtak 12.02.2015. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju dvanaestu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno  10 od 15  vijećnika, razmatrano je 15 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.


U drugoj točki dnevnog reda razmotren je i usvojen prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.


Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova mjesnih odbora. Naime ove godine održat će se izbori za članove vijeća mjesnih odbora, te je bilo potrebno učiniti neke izmjene u samom postupku izbora, iz razloga što se izbori financiraju od strane Grada, kako bi troškovi istog bili što racionalniji.


Četvrta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga o izmjeni i dopuni poslovnika Gradskog vijeća, kojim se predviđa mogućnost da se poziv i materijali za sjednicu dostave elektroničkim putem, sa ciljem uštede novca i vremena.


Peta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o naknadama za rad članova Gradskog vijeća, kojom se utvrđuje visina naknade članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća, uvjeti pod kojim im naknada pripada i način na koji se naknade isplaćuju kada sudjeluju u radu tih tijela.  Važna novina je da gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, članovi radnih tijela gradonačelnika nemaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu sjednice, što se odnosi i na naknade službenicima Upravnih odjela Grada Pregrade koji sudjeluju u radu sjednice i prisustvuju sjednicama za vrijeme radnog vremena. Isto će se kompenzirati preraspodjelom radnog vremena.


Šesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o kriterijima za uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, koja će se ostvariti kada postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje. Odluku o uspostavljanju suradnje sa drugim jedinicama lokalne samouprave donosi Gradsko vijeće, o čemu će odlučiti na temelju povijesnog, gospodarskog, kulturnog, sportskog, obrazovnog ili nekog drugog kriterija određenog navedenom Odlukom. Važno je istaknuti ostvarivanje takvih veza radi involvacije Grada Pregrade u  projekte koji su korisni za razvoj naše zajednice, ali i same povezanosti na kulturnoj, povijesnoj, gospodarskoj i drugoj razini i to ne samo sa gradovima u Republici Hrvatskoj, nego i šire, uključujući europske gradove.


Sedma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine i prihvaćanja istog. Izvješće je napravljeno opsežno i temeljito, kako bi se istaknule mnogobrojne aktivnosti i radove koji su u navedenom razdoblju provedeni. Gradonačelnik je kratko izložio sadržaj samog Izvješća, naglasivši time i potvrditi da Grad sudjeluje i obavlja razne aktivnosti, sa ciljem podizanja kvalitete života u zajednici, te zadovoljstva građana.


Osma točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje  Prijedloga izmjene i dopune Odluke  o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim  građevinama, kako bi se provela uknjižba prava vlasništva na VIOP d.o.o, Pregrada, Stjepana Radića 17.  


Deveta točka dnevnog reda odnosila se na usvajanje i razmatranje prijedloga JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za članove/članice  Gradskog savjeta mladih  Grada Pregrade i njihove zamjenike. Savjet mladih će organizirati okrugle stolove i tribine, služit će se javnim zagovaranjem, javnim kampanjama i razmjenom iskustava s drugim savjetima mladih i jedinicama lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i u inozemstvu. U skladu s ovom točkom pozivamo mlade da se uključe i kandidiraju za članove/članice Gradskog savjeta mladih, te ostvare svoj doprinos u poboljšanju kvalitete ponude za mlade  u našoj zajednici.


Deseta točka dnevnog reda odnosila se na donošenje Analize razvoja sustava zaštite za  2014. godinu i  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i  spašavanja na  području Grada Pregrade u 2015. godini, te u skladu sa time razmotren je i usvojen prijedlog Odluke čiji sastavni dio čine ranije navedena analiza i smjernica.


  U jedanaestoj točki dnevnog reda razmotren je i usvojen prijedlog odluke o  Izdavanju bjanko zadužnice u iznosu 1.000.000,00 kn za potrebe nastavka projekta  „Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja". Gradonačelnik je istaknuo da je Grad Pregrada već aktivan na području javne rasvjete, što je prikazano i u Izvješću o radu gradonačelnika u  razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine, te je bilo potrebno donijeti ovu u Odluku kako bi se radovi nastavili te do 2016. zatvorila cjelokupna rekonstrukcija javne rasvjete. Sredstva za ovu godinu već su predviđena u proračunu Grada, a isto tako se planira i za sljedeću godinu, kako bi se radovi na tom području priveli kraju.


Dvanaesta točka odnosila se na davanje suglasnosti na prijedlog parcelacije Nikole Novačko, te razmatranje i usvajanje prijedloga zaključka o istom, kojim se uskraćuje davanje suglasnosti.


Trinaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje Programa održavanja javne rasvjete na području Grada Pregrade za 2015. godinu, u sklopu čega se raspravilo o područjima u kojima je prijeko potrebno riješiti pitanje javne rasvjete, kao što je npr. područje Cigrovca, sa ciljem pronalaska tehničkog rješenja.


Četrnaesta točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje i usvajanje prijedloga i donošenje Odluke o raspolaganju nekretninama groblja Kostel.


U posljednjoj točki dnevnog reda vijećnici su raspravljali o ostalim pitanjima važnim za razvoj i unapređenje života u našoj zajednici, o postojećim problemima kao i pronalasku idejnih rješenja.


Sjednici Gradskog vijeća, po prvi puta,  prisustvovao je i dječji Gradonačelnik Leo Filipčić.


        Radi racionalizacije troškova i unaprjeđenja rada Gradskog vijeća, od 12.02.2015. godine radni materijali za sjednice Gradskog vijeća, članovima Gradskog vijeća dostavljat će se isključivo u elektroničkom obliku. Stoga su gradskim vijećnicima na korištenje dana tablet računala putem koji će preuzimati i koristiti materijale za sjednice Gradskog vijeća.


Korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije unaprjeđuje se poslovanje grada te građanima omogućuje brže informiranje i dostupnost gradskih usluga. Ovim činom u povijest odlaze tiskani materijali za sjednice  Gradskog vijeća, i to ne samo da će omogućiti vijećnicima da u svakom trenutku mogu pristupiti materijalima sjednica, već se radi i o ekološkom pristupu poslovanju.


Prilog: Odluke i zaključci sa 12. sjednice Gradskog vijeća

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 13.02.2015.
  • Datoteka: 2.jpg
  • Velicina: 107 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 13.02.2015.
  • Datoteka: sli.jpg
  • Velicina: 99 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 13.02.2015.
  • Datoteka: sorsa.jpg
  • Velicina: 139 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1717