naslovnagdje se nalazimo kontakt

Sazvana dvanaesta sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 09.02.2015.

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je dvanaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, u četvrtak, 12.02.2015.g. s početkom u 18:00 sati, uz sljedeći dnevni red: 


1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća,


2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada,


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana vijeća mjesnih odbora,


4. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pregrade,


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća,


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kriterijima za uspostavljanje suradnje s drugim lokalnim jedinicama,


7. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje  Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za  razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.g.,


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama,


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o  pokretanju  postupka izbora za članove  Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za isticanje kandidatura,


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Analize razvoja sustava zaštite za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pregrade u 2015.g.,


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju bjanko zadužnice,


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka  o izdavanju suglasnosti na prijedlog parcelacije Nikole Novačkog,


13. Informacija  o stanju javne rasvjete na području Grada Pregrade,


14. Razno.


U prilogu: Poziv i materijali za dvanaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade 

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1932