naslovnagdje se nalazimo kontakt

Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 - javni poziv

Objavljeno 02.02.2015.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbe članka 116. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 na dionici Valentinovo – Petrovsko, faza 1 od km 0+000,00 do km 4 + 010,00,  objavljuje javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama unutar predmetnog zahvata u prostoru da obave uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste D 206 na dionici Valentinovo – Petrovsko, faza 1 od km 0+000,00 do km 4 + 010,00 na kat.čest.broj 1776/1 k.o. Vrbanec i kat.čest.broj 1831/1, 1831/2, 1831/3 k.o. Svedruža radi izjašnjenja. Investitor je Hrvatske ceste d.o.o. Vončinina 3, Zagreb, a zahvat je prikazan u glavnom projektu zajedničke oznake GP-D206-F1/14 od listopada 2014. godine izrađenom od INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Janka Rakuše 1.


Uvid u spis predmeta mogu izvršiti osobe koje dokažu svojstvo stranke (izvod iz zemljišne knjige i/ili posjedovni list) i to osobno ili po opunomoćeniku u prostorijama ovog Upravnog odjela u Krapini, dana 06. 02. 2015. godine od 8 do 12 sati.


Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u spis predmeta te će se postupak nastaviti sukladno Zakonu o gradnji.


Prilog: Tekst javnog poziva

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1936