naslovnagdje se nalazimo kontakt

Usvojen Prijedlog proračuna Grada Pregrade za 2015. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu

Objavljeno 11.12.2014.

Na jedanaestoj sjednici Gradskog vijeća održanoj danas u Gradskoj vijećnici, usvojen je Prijedlog proračuna Grada Pregrade za 2015. godinu i Odluke o izvršavanju proračuna za 2015. godinu. Plan Proračuna prihoda i izdataka za 2015. godinu proteže se u visini 15.064.200,00 kuna. Na kreiranje ovogodišnjeg proračuna uvelike su utjecale izmjene Zakona o porezu na dohodak što za Grad Pregradu znači smanjenje prihoda od poreza na dohodak za 6,5%. Isto tako, ovogodišnji proračun nešto je veći zbog očekivanih sredstava iz fondova Europske unije. 


U okviru ukupnih prihoda u iznosu od 15.064.200,00 kuna prihodi poslovanja iznose 14.806.200,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 258.000,00 kuna. U okviru prihoda poslovanja najveći dio prihoda odnosi se na prihode od poreza 7.993.200,00 kn, zatim pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 4.745.900,00 kn, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima 1.364.100,00 kn te prihoda od imovine 672.000,00 kn. 


Prihodi od pomoći u ukupnom iznosu od 4.745.900,00 kuna odnose se najvećim dijelom na sredstva iz fondova Europske unije u iznosu 1.625.000,00, za projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta te za projekt promicanja poduzetništva. Pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.574.500,00 kn odnose se na projekt izgradnje dijela javne rasvjete u poslovnoj zoni, na sanaciju klizišta u MO Vinagora, na projekt energetske učinkovitosti za Dječji vrtić i upravnu zgradu, na projekt izgradnje dječjih igrališta, na projekt  izrade projektne dokumentacije za Kostelgrad, nastavak projekta Pregrada za mlade te pokroviteljstvo održavanja Gospodarskog sajma. Pomoći od KZŽ u iznosu od 1.109.900,00 kuna odnose se na dovršetak projekta izgradnje PŠ Stipernica, na projekt Poslovne zone, projekt izrade projektne dokumentacije za nerazvrstanu cestu, te pomoći za Medicinski fakultet i ogrjev. Pomoći od Fonda za zaštitu okoliša u visini 436.500,00 kuna odnose se na projekt  energetske učinkovitosti za Dječji vrtić i upravnu zgradu.   


U okviru ukupnih rashoda i izdataka u iznosu 15.064.200,00 kuna, rashodi poslovanja iznose 9.164.300,00 kuna, izdaci za nabavu nefinancijske imovine 4.539.100,00 kuna, a otplate kredita HBOR-u, Elektri i obročna otplata duga društvima u javnom sektoru  iznose 1.360.800,00 kuna. 


U odnosu na prethodnu godinu napravljena su određena smanjenja po rashodovnim pozicijama, međutim uvedene su nove stavke rashoda. Ukinute su isplate za sjednice Gradskog vijeća i Povjerenstava gradonačelniku i zaposlenima. Planira se i smanjenje broja zaposlenih u Upravnim odjelima grada Pregrade. Zbog navedenoga planira se smanjenje troškova za zaposlene u iznosu 136.000,00 kuna, a planirane su i otpremnine sukladno odredbama Zakona o radu.


Neka od prioritetnih ulaganja u 2015. godini jesu: dovršetak izgradnje nove zgrade Područne škole u Stipernici u vrijednosti 600.000,00 kuna, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica u vrijednosti 1.400.000,00 kuna, ulaganja u poslovnu zonu Pregrada u vrijednosti 498.000,00 kuna, rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u vrijednosti 700.000,00 kuna, uređenje dječjih igrališta u vrijednosti 128.000,00 kuna, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete u vrijednosti 500.000,00 kuna itd.


Prilog: Obrazloženje proračuna Grada Pregrade za 2015. godinu 

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 11.12.2014.
  • Datoteka: vi1.jpg.jpg
  • Velicina: 92 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 11.12.2014.
  • Datoteka: vi3.jpg.jpg
  • Velicina: 84 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 11.12.2014.
  • Datoteka: vi4.jpg.jpg
  • Velicina: 47 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716