naslovnagdje se nalazimo kontakt

Sazvana jedanaesta sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 08.12.2014.

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je jedanaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, u četvrtak, 11.12.2014.g. s početkom u 18:00 sati, uz sljedeći dnevni red: 


1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća,


2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za šk.g.2014./2015.g. i Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana za šk.g.2013./2014.g. Glazbene škole Pregrada,


3. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2014./2015. pedagošku godinu Dječjeg vrtića „Naša radost“,


4. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. Nogometnog kluba Pregrada,


5. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. te Programa rada za 2014.g. Ženskog nogometnog kluba „Pregrada“,


6. Razmatranje i odobravanje Programa rada Savjeta mladih Grada Pregrade za 2015.g.


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pregrade,


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o komunalnom redu  Grada Pregrade,


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaštiti izvorišta Pregrada,


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama za korištenje javno-prometnih površina, 


11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Krapinsko-zagorske županije,


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti  gospodarenja otpadom na području Krapinsko-zagorske županije,


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade,


14. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području Grada Pregrade za 2015.g.,


15. Razmatranje prijedloga i usvajanje II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2014.g.,


16. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za 2015.g.,


17. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.,


18. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.i  Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2015.g.,


19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povjeravanu obavljanja komunalnih djelatnosti Niskogradnji d.o.o.,


20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2015.g.,


21. Informacija  o  Izvješću ovlaštenog revizora za 2013.g. za Niskogradnju d.o.o, 


22. Razno.


U prilogu: Poziv i materijali za jedanaestu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade 

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
516