naslovnagdje se nalazimo kontakt

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Kodeksa savjetovanja Grada Pregrade

Objavljeno 03.11.2014.

Grad Pregrada sa ciljem doprinosa svekolikom razvoju civilnog društva i jačanju demokracije na svom području, kroz otvoreni dijalog, suradnju i partnerstvo s javnošću, pokreće postupak donošenja Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade. Zadaća je Kodeksa omogućiti učinkovito i transparentno provođenje procesa savjetovanja svim tijelima uključenima u proces donošenja propisa. Kodeksom se nastoji olakšati interakcija s građanima/kama i predstavnicima/cama zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te poticanje aktivnijeg sudjelovanja građana/ki u javnom životu.              


Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, pozivamo zainteresiranu javnost – građane/ke, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Kodeksa, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, J.K. Tuškana 2, Pregrada, te na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 18.11.2014. godine.


Svi pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Kodeksa koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje.


Prilog: Kodeks savjetovanja

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
493