naslovnagdje se nalazimo kontakt

Poziv mladima na popunjavanje ankete - Projekt

Objavljeno 28.10.2014.

Grad Pregrada već duže vrijeme aktivno razvija suradnju sa udrugama sa pregradskog područja i potiče organizacije civilnog društva da se aktivnije involviraju u život i djelovanje lokalne zajednice. U partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije, Grad Pregrada aplicirao je na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za koji je ostvario prava na novčana sredstva u iznosu od 69.250,00 kuna putem projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade. 


Pokrenut od strane Grada, projekt "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" dati će mogućnost mladima na području Pregrade da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice kroz izradu Gradskog programa za mlade, kako bi osnažili svoje djelovanje kroz razne aktivnosti, a kroz sustav informiranja upoznali zajednicu sa politikama za mlade.


Najvažniji ciljevi ovog projekta su unaprjeđenje strateškog okvira politike za mlade Grada Pregrade kroz izradu Gradskog programa za mlade, jačanje mladih i organizacija civilnog društva za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja javnih politika te povećanje informiranosti lokalne zajednice o politikama za mlade kroz sustavno informiranje, kampanje i direktni rad s građanima/građankama.


U tu svrhu, kao početna faza projekta odabrana je anketa za dobivanje korisnih podataka od mladih. Svrha anketiranja je dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba te izrada Programa djelovanja za mlade u Gradu Pregradi, kao i akcijskog plana za provedbu tog programa. Dobiveni rezultati trebali bi omogućiti lokalnim tijelima vlasti izradu mjera i aktivnosti koje će pridonijeti poboljšanju ukupnog društvenog položaja mladih u Gradu Pregradi, smanjenju njihovih društveno uvjetovanih problema te uspješnijem zadovoljavanju postojećih i budućih potreba.


Stoga molimo sve mlade da se odazovu ovom pozivu i popune anketu koju mogu pronaći na poveznici:


ANKETA "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade"


Anketa je anonimne prirode te će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za spomenutu namjenu. Molimo Vas da izdvojite 10 do 15 minuta Vašeg vremena te iskreno odgovorite na pitanja u anketi.


Grad Pregrada kao nositelj i partneri na projektu ovim putem se zahvaljuje svim mladima koji će za potrebe projekta ispuniti ovaj anketni upitnik.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5961