naslovnagdje se nalazimo kontakt

Usvojeni novi Statut grada i Poslovnik Gradskog vijeća

Objavljeno 13.07.2009.

U četvrtak 09. srpnja 2009. godine Gradsko vijeće grada Pregrade održalo je svoju drugu sjednicu od konstituiranja i posljednju prije ljetnog odmora. Sjednici je nazočilo 13 vijećnika. Usvojeni su novi Statut grada Pregrada i novi Poslovnik Gradskog vijeća, usklađeni s novim zakonskim propisima. Gradonačelničine prijedloge ovih akata razmotrio je na svojoj sjednici Odbor za Statut i Poslovnik i predložio Gradskom vijeću usvajanje istih u predloženom tekstu, što je Gradsko vijeće i učinilo nakon provedene rasprave. Prijedlog Statuta usvojen je jednoglasno, a prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća s devet glasova ZA i četiri SUZDRŽANA.


Na dnevnom redu vijeća bilo je Izvješće državne revizije o poslovanju Grada u prethodnoj godini. S obzirom da nije bilo značajnijih primjedbi na njega, nakon kratke rasprave Izvješće revizije je jednoglasno prihvaćeno. Gradsko vijeće je razmotrilo Izvješće Uprave i Nadzornog odbora o poslovanju gradskog komunalnog društva Niskogradnja d.o.o. za 2008. godinu. Izvješće je prihvaćeno, razrješnice Upravi i Nadzornom odboru su date, a dobit u iznosu od 278.000,00 kuna uplatit će se u Proračun grada. Zbog isteka mandata dosadašnjeg Nadzornog odbora imenovano je novo u sastavu: mr.sc. Vilmica Kapac, Stjepan Horvat, Nikola Pasariček, Sanja Svečak, dipl.ing.mat. i Julije Fišter kao predstavnik zaposlenih.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716