naslovnagdje se nalazimo kontakt

Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

Objavljeno 10.10.2014.

Gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj donio je Odluku o raspisivanju izbora za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade dana 05. studenoga 2014. godine u 10:00 sati. 


Dječje gradsko vijeće osnovati će se u okviru akcije Grad Pregrada – prijatelj djece, kao institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada i Osnovne škole Jurice Prejca iz Desinića (za učenike koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade, odnosno Vinagore).


Dječje gradsko vijeće imati će za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava zajamčenih Konvencijom o pravima djece, i to: 


   • pravo djece na slobodno izražavanje mišljenja,

  • iznošenje prijedloga odraslima,

  • aktivno uključivanje i sudjelovanje u procesu donošenja odluka koje utječu na  kvalitetu života djece.


 


Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade činiti će 10 članova, odnosno po 1 predstavnik svakog razrednog odjeljenja od V. do VII. razreda  Osnovne škole Janka Leskovara  Pregrada i 1 predstavnik učenika V do VII razreda Osnovne škole Jurice Prejca  Desinić, koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade (Vinagora). Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika/icu mora biti učenik/ica dobrog ili uzornog vladanja, koje nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.


Mandat članova traje dvije godine, s mogućnošću još jednog izbora za one vijećnike koji ostaju u osnovnoj školi do kraja mandata, odnosno mandat je ograničen završetkom osnovnoškolskog školovanja.


Prilog: Odluka o raspisivanju izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
  • Objavljeno: 10.10.2014.
  • Datoteka: odluka.jpg
  • Velicina: 192 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1809