naslovnagdje se nalazimo kontakt

Danas započelo obvezno odvajanje otpada na području Grada Pregrade

Objavljeno 08.08.2014.

Prema novom Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, koji je na snazi već godinu dana, jedinice lokalne samouprave moraju osigurati odvojeno prikupljanje otpada svojim građanima. Slijedeći zakonske propise, Grad Pregrada je u suradnji sa koncesionarom za odvoz komunalnog otpada sa područja grada, EKOFLOR-om d.o.o., od danas građanima omogućio tu višu razinu usluge u vidu prikupljanja papira i plastike iz domaćinstava, što predstavlja primarnu selekciju otpada. Prema dogovoru, za potrebe prikupljanja papira i plastike svakom će se domaćinstvu bez naknade dostaviti zasebne plastične vreće zapremnine 120 lit., odnosno plava vreća za odvajanje papira te žuta vreća za odvajanje plastike. Mnogi građani su već dobili na kućne adrese predmetne vreće, kao i letak sa pojašnjenjima i detaljnim rasporedom odvoza otpada do kraja tekuće godine. Tako će se odvoz odvojene plastike i papira vršiti jedanput mjesečno, a odvoz ostalog otpada triput, prema rasporedu iz letka. Kazne za gradove i općine koji se ne pridržavaju ovoga zakona kreću se od 100.000,00 do 300.000,00 kuna.


Pozivamo građane da se pridržavaju uputa sa dobivenog letka, jer odvajanjem otpada na kućnom pragu čuvaju okoliš, doprinose efikasnom i održivom gospodarenju otpadom i smanjenju broja odlagališta, budući da se ovako odvojeni otpad može reciklirati i ponovno staviti u uporabu, čime se smanjuje zagađenje i postiže energetska učinkovitost. 


Grad Pregrada ozbiljno pristupa problematici otpada, te je izradio novi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje od 2014. do 2020. godine, čime se na području grada želi uvesti učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom, kroz formiranje zelenih otoka i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade dostupan je javnosti na uvid i očitovanje do 24.08.2014.


Prilog: letak EKOFLOR d.o.o.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5936