naslovnagdje se nalazimo kontakt

Održana deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno 26.06.2014.

U ponedjeljak 23. lipnja 2014. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju devetu sjednicu u ovom sazivu. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 9 od 15 vijećnika, razmatrano je 18 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, prve tri točke odnosile su se na donošenje odluke o obavljanju trgovine na malo na području Grada Pregrade, kao i izdavanje odobrenja za obavljanje iste temeljem upućenih zahtjeva Gradskom vijeću. 


Točke pet i šest odnosile su se na izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pregrade i Izmjenu i dopunu proračuna Grada za 2014. godinu. Gradskom vijeću je tako predložen novi plan prihoda  proračuna  u visini 13.860.300,00 kn (prvotni proračun za 2014. je bio 12.102.000,00 kn) i plan rashoda u visini 13.801.300,00 kn (rashodi su manji zbog prenesenog manjka iz prethodne godine koji je iznosio 58.807,52 kn). Novi plan prihoda temelji se na analizi izvršenja proračuna Grada za dosadašnje razdoblje, a u okviru ukupnog povećanja od 1.758.300,00 kn predložene su korekcije plana prihoda od poreza (zabilježena veća realizacija poreza na dohodak od nesamostalnog rada i kapitala u odnosu na plan razdoblja, pa je za očekivati veću realizaciju i do kraja godine) i pomoći iz države i županije (povećanje ovih prihoda rezultat su uspješnih prijava projekata od strane Grada na natječaje, od kojih su najznačajniji: modernizacija vinskih cesta - vrijednost projekta 904.000,00 kn; projekt energetske učinkovitosti odnosno zamjene stolarije na gradskoj zgradi - vrijednost projekta 200.000,00 kn, te zamjena stolarije na vrtiću - dio projekta od 78.000,00 kn), kao i prihoda od imovine i ostalih prihoda. U skladu s tim, predložen je i novi raspored sredstava i povećanje  izdataka za 1.699.300,00 kn u odnosu na predviđeni plan (najvećim dijelom zbog osiguranja sredstava za sufinanciranje spomenutih projekata).


Točka sedam dnevnog reda odnosila se na razrješenje člana Savjeta mladih Grada Pregrade na vlastiti zahtjev - zbog nemogućnosti daljnjeg obnašanja dužnosti i imenovanje novog člana kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana. 


U točki osam gradskim vijećnicima je na usvajanje podnesen prijedlog Izvješća o stanju u prostoru za Grad Pregradu, koji obuhvaća razdoblje 2014. – 2018.


Deveta točka dnevnog reda odnosila se na prihvaćanje novog vizualnog identiteta Grada Pregrade, koji je nedavno predstavljen na javnoj prezentaciji strateškog plana gospodarskog razvoja Grada, koji je u točki deset dan vijećnicima na razmatranje u obliku informacije, a njegovo usvajanje se očekuje na sljedećoj sjednici. 


Sljedeće dvije točke odnosile su se na davanje suglasnosti Gradskog vijeća na financijsko poslovanje i daljnju regulaciju poslovanja gradskog poduzeća Niskogradnja d.o.o., nakon kojih su razmatrana Izvješća o radu i Financijska izvješća za 2013. Glazbene škole Pregrada i Muzeja, i prijedlog imenovanja mrtvozornika za područje Grada Pregrade i njihovo ažuriranje, na zahtjev Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.


Gradsko vijeće Grada Pregrade je razmatralo i prijedlog koncesionara za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, EKO - FLOR PLUS d.o.o, koji je predložio Gradu Pregradi sklapanje aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za područje Grada Pregrade. Prema prijedlogu, odvoz miješanog komunalnog otpada obavljao bi se uzastopno tri puta mjesečno, dok bi se umjesto četvrtog odvoza komunalnog otpada vršio odvoz papira i plastike, a troškovi prikupljanja i zbrinjavanja otpada zadržali unutar optimalnih granica opravdanosti. Gradsko vijeće se usuglasilo oko ovog prijedloga, te je dalo Gradonačelniku suglasnost za sklapanje predmetnog aneksa.


Kraj sjednice obilježen je Informacijom o aktivnostima vezanim uz vraćanje stalne službe Prekršajnog suda u Pregradu, za koje je na prethodnoj sjednici Gradsko vijeće donijelo Zaključak kojim je dalo potporu Gradonačelniku za provođenje predmetnih aktivnosti. 


Predmetne Odluke sa sjednice možete pogledati/preuzeti u privitku tekstu.


 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 26.06.2014.
  • Datoteka: P6230740.jpg
  • Velicina: 127 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 26.06.2014.
  • Datoteka: P6230744.jpg
  • Velicina: 123 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5961