naslovnagdje se nalazimo kontakt

Sazvana osma sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 13.05.2014.

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je osmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, u četvrtak, 15.05.2014.g. s početkom u 19:00 sati, uz sljedeći dnevni red: 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća,

 2. Razmatranje prijedloga i donošenja godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Grada Pregrade za razdoblje od 2014.g. do 2017.g.

 3. Razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika Grada Pregrade,

 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Gradonačelnika Grada Pregrade,

 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijenosu vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama,

 6. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o za 2013.g. te donošenje Odluke o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2013.g., Odluke o uporabi dobiti za 2013.g., te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru,

 7. Razmatranje i davanje suglasnosti na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“,

 8. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2013.g.i Izvješća o korištenju proračunske rezerve za 2013.g.

 9. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. i Plana rada za 2014.g. Vatrogasne zajednice Pregrada,

 10. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. Zagorske javne vatrogasne postrojbe,

 11. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća za 2013.g. Dječjeg vrtića „Naša radost“.

 12. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i  Financijskog izvješća za 2013.g. Kulturno umjetničkog društva Pregrada,

 13. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2013.g. i Plana rada za 2014.g. Gradske knjižnice Pregrada

 14. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i  Financijskog izvješća za 2013.g. Gradskog društva Crvenog križa Pregrada.

 15. Razno.


U prilogu: Poziv i Materijali za osmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade


 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716