naslovnagdje se nalazimo kontakt

Sazvana sedma sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 02.04.2014.

Predsjednik Gradskog vijeća gospodin Zlatko Šorša sazvao je sedmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati u galeriji Gradskog muzeja u Pregradi, u petak, 04.04.2014.g. s početkom u 19:00 sati, uz sljedeći dnevni red:  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća,

  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Pregrade,

  3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju  političkih stranaka u  2014.g.

  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Pregrade.

  5. Razmatranje i davanje suglasnosti na Poslovnik predstavnika člana društva Grada Pregrade u trgovačkom društvu Humplin d.o.o.

  6. Razno.


U prilogu: Poziv i Materijali za sedmu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716