naslovnagdje se nalazimo kontakt

Održana šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno 10.03.2014.

U petak 07.03.2014. je Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo svoju šestu radnu sjednicu. Sjednica je održana u prostorima Gradske knjižnice/Galerije. Sjednici je prisustvovalo osam članova Gradskog vijeća pri čemu su odsutni bili vijećnici s liste HDZ-a i HSU-a. Vijeće je odradilo svih 18 točaka dnevnog reda i jednoglasno donijelo sve odluke.


Po prihvaćanju zapisnika s prethodne sjednice razmotren je prijedlog imenovanja ravnatelja Gradske knjižnice Pregrada te je jednoglasno donesena odluka da se za ravnateljicu Gradske knjižnice Pregrada, u iduće 4 godine, imenuje gđa. Draženka Gretić. Nakon toga, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrada, gđa. Ksenija Ogrizek Herak, imenovana je za člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Pregrade. U slijedećoj točci dnevnog reda razmotrena je i prihvaćena analiza te smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu.


U petoj točci dnevnog reda gradonačelnik je prisutnim članovima Gradskog vijeća te ostalim prisutnim istaknuo najvažnije elemente Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.07. do 31.12.2013. godine. Pri tome je istaknuo kako je gradska uprava sada mnogo otvorenija prema građanima, kako je poboljšana suradnja s udrugama te naglasio provedbu projekta Otvoreni grad, u sklopu kojeg se upravo uređuju prostorije za djelovanje udruga te gradska vijećnica. U izvještajnom razdoblju osnovan je Odbor za gospodarstvo te uvedena praksa redovnog održavanja sastanaka gradonačelnika s predsjednicima svih mjesnih odbora. Također, reorganizirana je gradska uprava s ciljem uspješnog korištenja raspoloživih sredstava za financiranje projekata potrebnih Gradu Pregradi. Na kraju svog izlaganja gradonačelnik je zahvalio svima koji su svojim angažmanom pomogli u realizaciji aktivnosti navedenih u Izvješću, a posebno vijećnicima Gradskog vijeća, članovima mjesnih odbora i djelatnicima poduzeća u vlasništvu Grada, članovima udruga s područja Grada i samim građanima.


U nastavku sjednice Gradsko vijeće prihvatilo je Odluku o raspoređivanju sredstava proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2014. godini te Odluku o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području Grada Pregrade. Prilikom izvještavanja vijećnika o odredbama Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga, gradonačelnik je istaknuo da se radi o uvođenju transparentnog sustava dodjela sredstava, koji će osigurati potporu kvalitetnim projektima udruga, a okončati praksu netransparentne dodjele sredstava u prošlim godinama.


Nakon toga, na prijedlog Odbora za gospodarstvo Grada Pregrade, donesene su: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pregrade, čijim se izmjenama Grad Pregrada usklađuje s praksom koja se primjenjuje u drugim, značajnim, jedinicama lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ove odluke odnose se na sve poslovne subjekte. Potom je Gradsko Vijeće razmotrilo i prihvatilo Program savjeta mladih Grada Pregrade za 2014. godinu te Izvješće o radu savjeta mladih za 2013. godinu.


U sklopu 12. točke dnevnog reda Gradsko vijeće dalo je suglasnost za dopunjavanje predmeta poslovanja trgovačkog društva Niskogradnja potrebnog kako bi društvo moglo obavljati poslove za novoosnovano trgovačko društvo u vlasništvu grada – VIOP d.o.o. te proširiti područje svog djelovanja. Potom su vijećnici informirani o dodatku ugovora o razgraničenju vlasništva nad javnom imovinom sklopljenog između Grada Pregrade i trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. Nakon toga, donesena je odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine na području Grada Pregrade, kojom se predmetne aktivnosti usklađuju s izmijenjenim zakonskim odredbama.


U nastavku su razmotreni prijedlozi o dodjeli javnih priznanja te je donesena odluka o dodijeli javnih priznanja, koja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog Vijeća povodom dana Grada. Također, razmotreno je i prihvaćeno Izvješće o korisnicima socijalnih prava iz socijalne skrbi za 2013. godinu, a Gradsko vijeće informirano je i o završetku dokapitalizacije trgovačkog društva Humplin d.o.o., u čijem vlasništvu Grad Pregrada sudjeluje s 35%.


Pod točkom „Razno“, gradonačelnik i Predsjednik gradskog vijeća dali su odgovore na upite vijećnika vezane uz svakodnevne probleme na njihovom području.


U privitku materijala možete vidjeti i preuzeti sve Odluke, Izvješća i Zaključke sa 6. sjednice Gradskog vijeća.


 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
  • Objavljeno: 10.03.2014.
  • Datoteka: P3070122.jpg
  • Velicina: 119 kB
Adobe PDF
  • Objavljeno: 10.03.2014.
  • Datoteka: P3070110.jpg
  • Velicina: 117 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
493