naslovnagdje se nalazimo kontakt

Dokapitalizacija HUMPLIN-a d.o.o.

Objavljeno 04.03.2014.

U skladu s Zakonom o tržištu plina, propisana je obvezna koncesija za distribuciju te dozvola za obavljanje distribucije plina kao energetske djelatnosti. Bitan uvjet za navedeno je vlasništvo nad objektima distribucijskog sustava ili dokaz o pravu korištenja distribucijskog sustava na temelju ugovora o zakupu ili drugog pravnog akta, zbog čega je bilo potrebno provesti postupak dokapitalizacije HUMPLIN-a d.o.o. kako bi on mogao nesmetano obavljati svoju djelatnost. Dokapitalizacija Humplina d.o.o. je uspješno završena unosom stvari – plinovoda u vlasništvu grada Pregrada i Općine Desinić u temeljni kapital Humplin-a d.o.o. Cjelokupna imovina Humplin-a d.o.o. sada nakon dokapitalizacije iznosi 37.512.683,92 kn, od čega Općini Hum na Sutli pripada 18.756.341,96 kn ili 50%, Gradu Pregradi 13.129.439,37 kn ili 35%, te Općini Desinić 5.626.905,59 kn ili 15%. Ukupni temeljni kapital iznosi 3.410.000,00 kn, od čega Općini Hum na Sutli pripada jedan poslovni udjel u vrijednosti 1.705.000,00 kn, Gradu Pregrada jedan poslovni udio u vrijednosti 1.193.500,00 kn, te Općini Desinić jedan poslovni udjel u visini 511.500,00 kn. Skupštinu Humplin-a d.o.o. čine načelnik, zamjenik načelnika i predsjednik Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli i Desinić te gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade, a za predsjednika Skupštine izabran je gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj. Nadzorni odbor ima pet članova od čega Općinu Hum na Sutli zastupaju gosp. Špiljak Josip koji je  predsjednik Nadzornog odbora i gosp. Grahovar Zvonimir, Grad Pregradu gosp. Gretić Robert te Općinu Desinić gosp. Boršić Dražen, a zaposlenike zastupa gđa. Halužan Jasmina. 


17.02.2014. godine održana je Skupština Humplin-a d.o.o., na kojoj je  detaljno prezentiran proces dokapitalizacije te dana suglasnost na odluku Nadzornog odbora o imenovanju Darka Heraka za direktora Humplin-a d.o.o. od 01.03.2014. godine.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
  • Objavljeno: 04.03.2014.
  • Datoteka: CIMG0004.jpg
  • Velicina: 95 kB


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1839