naslovnagdje se nalazimo kontakt

Ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Grada Pregrade

Objavljeno 12.12.2013.

U posljednjih šest mjeseci u Gradu Pregradi ostvarena su značajna ulaganja u cestovnu infrastrukturu i sanaciju problematičnih prometnih dionica na području Grada. Posljednji od zahvata koji su provedeni je rekonstrukcija ceste u ulici Janka Leskovara, od ulaza u industrijsku zonu do kružnog toka, u duljini od 350 m i površine kolnika od cca 2560 m². Investicija u vrijednosti 334.000,00 kn (asfalt kolnika, oborinska odvodnja, nogostup i signalizacija) bez PDV-a, u potpunosti je  realizirana od strane Hrvatskih cesta. U Gradu Pregradi, na području Vinagore ima najviše odrona i klizišta čija sanacija zahtijeva značajna financijska sredstva, pa je tako na tom području na županijskoj cesti ŽC2151 (Pregrada-Desinić-Miljana) Županijska uprava za ceste KZŽ investirala u radove na sanaciji velikog klizišta na Vinagorskim Vrhima, a vrijednost radova iznosila je oko 750.000,00 kn. Na području Male Gore, na županijskoj cesti Ž2093 (Prišlin (D229) - Poredje - Desinić (Ž2151)), također na velikom klizištu, Županijska uprava za ceste KZŽ  investirala je oko 270.00,00 kuna u radove na sanaciji. U tijeku je i modernizacija prekategorizirane (NN 66/13, Odluka o razvrstavanju javnih cesta) lokalne ceste L22091 (Klenice (Ž2096) – Bežanec (D206), ukupne duljine 2,3 km), na kojoj je predviđeno polaganje asfaltnog zastora u duljini od 400 m, dok se na preostalih 1,9 km  predviđa proširenje te obnova donjeg ustroja prometnice sa odvodnjom (na taj način je već sanirano cca 1 km ceste).  Cesta L22091 spaja se na dionicu državne ceste D206 (Valentinovo – Krapina), duljine 8,5 km, za koju je također najavljena obnova iz programa Betterment II (financirano dijelom iz zajma Europske investicijske banke, a dijelom iz Hrvatskih cesta), vrijednosti cca 30 milijuna kn (bez PDV-a), a čiji se početak očekuje uvođenjem izvođača odabranog temeljem međunarodnog javnog nadmetanja (Viadukt d.d.) u radove. Također, Hrvatske ceste su u 9 mjesecu ove godine raspisale Poziv na javno nadmetanje za Izradu izvedbenog projekta obnove državne ceste D206 na dionici Hum na Sutli-Pregrada duljine 10 km, čime bi se i poboljšala prometna povezanost prema Humu na Sutli, a time i prema Sloveniji. Značajna sredstva za cestovnu infrastrukturu u visini cca 1,9 milijuna kuna izdvojio je i Grad Pregrada sudjelovanjem u sufinanciranju troškova asfaltiranja i sanacije (klizišta, sanacija udarnih rupa na cestama, kameni agregat za ceste, odroni) nerazvrstanih cesta na gradskom području. Cestovna infrastruktura na području Grada Pregrade se popravlja iz dana u dan, čime se znatno umanjuje  prometna dislociranost i jača komunalna infrastruktura Grada, po čijoj uređenosti je Grad Pregrada donedavno bio na samom začelju u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5905