naslovnagdje se nalazimo kontakt

Gradsko vijeće održalo četvrtu sjednicu

Objavljeno 18.10.2013.

Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je jučer s početkom u 18:00 sati svoju četvrtu sjednicu u novom sazivu. Vijeće je odradilo 10 točaka dnevnog reda. Na prve četiri točke nazočno je bilo 12 vijećnika, a nakon toga pridružio se još jedan, od 15 koliko ih Vijeće ima u svom sastavu.
Nakon utvrđivanja dnevnog reda i prihvaćanja zapisnika s prethodne sjednice raspravljene su sljedeće dvije točke koje se odnose na studente; financijska potpora i „top stipendije“ koje su pojedinačno usvojene.  Financijsku potporu, prema odluci, imaju svi redovni studenti s prebivalištem u gradu Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu domaćinstva nije veći od 2.500,00 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna. Predviđena su primanja studenata ovisna o prihodu po članu domaćinstva s iznosom od 550,00 kuna za one s najmanjim prosjekom primanja do 100,00 kuna za one s prosjekom primanja po članu domaćinstva od 2001,00 do 2.500,00 kuna. Pravo na studentsku potporu neovisno o prihodu po članu domaćinstva imali bi i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i djeca samohranih roditelja u iznosu od 250 kuna, osim ako im kriterij dohotka po članu domaćinstva nije povoljniji.
Odlukom o dodjeli „top stipendija“ namjera je poticati izvrsnost redovnim studentima s područja Grada Pregrade u polaganju ispita i završavanju godina studija. Broj stipendija bi se odredio posebnom odlukom gradonačelnika, ovisno o predviđenim proračunskim sredstvima, a dodjeljivale bi se nakon raspisivanja javnog natječaja. Postupak i uvjeti utvrđeni su prijedlogom odluke. Pri izradi prijedloga obje odluke koristile su se sugestije i prijedlozi savjeta mladih Grada Pregrade od kojih je većina ugrađena u tekst.
Nakon što je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 11. rujna 2013. godine donijelo je Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 22/13), a Gradonačelnik novi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela, Gradsko vijeće je donijelo Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih odjela Grada Pregrade. Službeničke platne sustave u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave reguliraju Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10).
Peta, šesta i sedma točka dnevnog reda odnose se na komunalno društvo u vlasništvu Grada Niskogradnju d.o.o. Prihvaćena je Odluka o usklađenju poslovanja društva sa Zakonom o vodama i Zakonom o izmjenama zakona o vodama u cilju odvajanja, odnosno osnivanja novog društva nadležnog za vodoopskrbu i odvodnju. Osim toga dana je suglasnost društvu za nabavu potrebne i dotrajale opreme na financijski leasing i prihvaćen prijedlog Nadzornog odbora društva da se predsjedniku i članovima Nadzornog odbora smanji mjesečna naknada za rad u odboru.
Nakon toga Vijeće je razmotrilo godišnje izvješće dječjeg vrtića za 2012/13 godinu te donijelo Zaključak o davanju suglasnosti na novi Statut koji je usklađen s novim Zakonom.
Pod točkom razno gradonačelnik Marko Vešligaj odgovorio je na pitanja vijećnika o postupku osnivanja punkta „hitne službe“ u Pregradi i njegovim saznanjima o tome te u svezi radova koji se izvode na ulici Janka Leskovara i o čišćenju snijega na području MO u nastupajućoj zimi.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1839