naslovnagdje se nalazimo kontakt

Gradsko vijeće prihvatilo prve izmjene proračuna Grada

Objavljeno 12.09.2013.

Jučer je Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo svoju treću sjednicu u novom sazivu. Sjednici je bilo nazočno osam članova Gradskog vijeća. Odsutni su bili vijećnici s liste HDZ-a i HSU-a. Vijeće je odradilo svih deset točaka i jednoglasno donijelo sve odluke.
Prihvaćen je obračun proračuna za prvih šest mjeseci ove godine i prve izmjene i dopune proračuna Grada za 2013. godinu. Uglavnom došlo je do promjena u razdjelima, unutar samog proračuna, tako da je proračun smanjen za iznos od 1,4%, odnosno za 164 tisuće kuna zbog smanjenog planiranog priliva poreza na imovinu koji nije zakonski reguliran. Također, prihvaćeno je i izvješće Gradonačelnika za prvo polugodište. Uz njegovo izvješće dostavljen je i razmotren zapisnik o primopredaji dužnosti nakon završenih lokalnih izbora u lipnju ove godine.
Nakon donošenja izmjena i dopuna Statuta Grada u srpnju zbog promjene organizacije i ustrojstva rada uprave Grada, kojim je umjesto Jedinstvenog upravnog odjela omogućeno organiziranje više upravnih tijela, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada Upravnih tijela Grada Pregrade. Ovom odlukom regulirano je organiziranje dva upravna odjela: Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. Ovom odlukom regulira se ustrojstvo, djelokrug rada i upravljanje upravnim odjelima. Očekuje se efikasniji i kvalitetniji rad gradske uprave.
Gradsko vijeće je donijelo Odluku  o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednje škole s područja Grada Pregrade za tekuću školsku godinu. Prema ovoj odluci prijevozom učenika srednjih škola smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika u autobusnom i željezničkom prometu i koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete: da je njihovo prebivalište na području Grada Pregrade, da su redovno upisani u srednju školu na području Krapinsko-zagorske županije, da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara, da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu. Područje je podijeljeno u zone, a Grad će sudjelovati u financiranju mjesečne karte učenika s iznosom od 12,5% od cijene koju je utvrdila Vlada RH. Osim toga, Grad će sufinancirat 50% iznosa koji bi trebali plaćati roditelji za drugo dijete, ako su u obitelji dva srednjoškolca. Drugih 50% plaća Županija, kao i 100% iznosa za treće, četvrto… dijete.
Radi poticanja razvoja civilnog društva i izražavanja interesa i potreba građana, Grad Pregrada podupire samoorganiziranje i dobrovoljno djelovanje udruga civilnog društva te razvijanje i unaprjeđivanje  partnerskog odnosa sa  udrugama na svom području. U tom smislu Gradsko vijeće je usvojilo Povelju o suradnji Grada i udruga civilnog društva s temeljnim ciljem postavljanja okvira suradnje Grada i udruga kao i okvira financiranja aktivnosti, projekata i programa udruga, stvaranjem ravnopravnog partnerskog odnosa grada  i udruga  u svrhu razvoja lokalne zajednice.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Gradsko vijeće je, zbog neopravdanog ne dolaska na tri sjednice, razriješilo Romana Golubića iz reda članova Savjeta mladih Grada Pregrade te izabralo Tomislava Burića kao novog člana do kraja mandata razriješenog člana.
Sukladno odredbama Statuta Grada Pregrade Gradonačelnik je dostavio Vijeću na znanje odluke o razrješenjima i imenovanjima predstavnika Grada u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Grad, trgovačkih društava u kojima Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač. O ovim odlukama nije se raspravljalo.
Pod točkom razno, odrađenom na kraju, gradonačelnik, njegov zamjenik i direktor komunalnog društva Niskogradnja dali su odgovore na upite vijećnika o raznim komunalnim i prostornim problemima na njihovom području.
U privitku materijala nalaze se svi doneseni akti.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5997