naslovnagdje se nalazimo kontakt

Sufinanciranje nabave udžbenika osnovnih i srednjih škola

Objavljeno 12.08.2013.

Prenosimo vijest i obavješćujemo sve građane da će Krapinsko – zagorska županija, sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi ("Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije", broj 21/09), u školskoj godini 2013./2014. osigurati sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.
Prema navedenoj Odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti obitelj, i to:
obitelji samohranih roditelja s jednim i dva učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 500,00 kuna,
obitelji s tri učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 750,00 kuna,
obitelji s četiri i više učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 1.000,00 kuna,
pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod domaćinstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi iznos prihoda utvrđen Odlukom.
Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola, visina prihoda mjesečno ne smije iznositi više od:
  - 1.200,00 kn za jednočlano domaćinstvo,
  - 1.800,00 kn za dvočlano domaćinstvo,
  - 2.400,00 kn za tročlano domaćinstvo,
  - 3.200,00 kn za četveročlano domaćinstvo,
  - 4.000,00 kn za peteročlano domaćinstvo,
a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda povećava se za 700,00 kn. 
Sukladno članku 36. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 33/12) i članku 19. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, prihodima se smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.
U prihode se ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu po odredbama ovoga Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja, ortopedski dodatak, osobna invalidnina po odredbama ovoga Zakona, doplatak za djecu, državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima, te stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života, naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe i sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda, te sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima, kao i prigodne jednokratne donacije.
Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.
Napominjemo da korisnici pomoći za uzdržavanje i korisnici prava na smještaj u udomiteljsku obitelj mogu, sukladno članku 62. Zakona o socijalnoj skrbi, ostvariti pravo na jednokratnu potporu za školske udžbenike u iznosu od 50% ukupnog iznosa od popisa odabranih novih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za određeni razred, a prema Konačnoj listi škole. Radi ostvarivanja navedenih prava potrebno se obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb.
Također, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz domovinskog rata, ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, pod uvjetom da ispunjavaju utvrđeni imovinski cenzus, a koji iznosi 1.995,60 kuna po članu obitelji. O ostvarivanju navedenog prava rješava Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.
Obavještavajući Vas o navedenom, u prilogu dostavljamo obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći i izjavu podnositelja zahtjeva, a radi informiranja i upućivanja na mogućnost ostvarivanja navedenog prava.
Ujedno, preporučamo Vam da se ovisno o proračunskim mogućnostima, uključite u sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola, te o istom očekujemo povratnu informaciju.
Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava mogu se podići i u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, na adresi Magistratska 1, Krapina, gdje se i popunjeni zahtjevi, uz potrebnu dokumentaciju predaju osobno, odnosno dostavljaju poštom najkasnije do 30. rujna ove godine. Također, zahtjevi su dostupni i na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije: http://www.kzz.hr/.
Za daljnje informacije, molimo obratiti se telefonom, na broj 329-078 ili elektronskom poštom na adresu: miljenka.muzar@kzz.hr.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1723