naslovnagdje se nalazimo kontakt

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno 17.06.2013.

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine" 144/12) i Odluke Ministra uprave KLASA: 023-01/ 1 3-01/2 84, URBROJ: 515-02-02-0I 1l- 13 -15 od 29. svibnja 2013. godine Predstojnica ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada pregrade koja će se održati 19. lipnja 2013. godine s početkom u 19:00 sati u Gradskoj vijećnici uz slijedeći dnevni red:
-    Utvrđivanje kvoruma,
1.    Izbor Mandatne komisije,
2.    lzvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika
-    utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
-    svečana prisega članova Gradskog vijeća,
3.    Izbor Odbora za izbor i imenovanja,
4.    Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
5.    Slobodna riječ.
Nakon završetka konstituiranja Gradskog vijeća, predsjednik Gradskog vijeća daje prijedlog da se dopuni dnevni red sjednice radnim dijelom sa slijedećim točkama dnevnog reda:
1.    Polaganje prisege gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Pregrade;
2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru odbora za statut i poslovnik,
3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru odbora za proračun i financije,
4.    Razmatranje prijedloga i usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna grada Pregrade za 2012. godinu te Izvješća o korištenju proračunske rezerve  za 2012. godinu;
5.    Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora i Uprave o poslovanju trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2012. godinu, davanje razrješnice Upravi i Nadzornom odboru za obavljanje poslova u 2012. godini;
6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika;
7.    Razmatranje prijedloga i donošenje izmjene i dopune Odluke o naknadi gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice:
8.    Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli koncesije za komunalne poslove dimnjačara na području Grada Pregrade.

 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5961