naslovnagdje se nalazimo kontakt

Javni poziv za izbor Savjeta mladih

Objavljeno 08.11.2012.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Pregrade osnovan je Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. Cilj mu je aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Pregrade. Mladi, u smislu ove odluke, su osobe s prebivalištem na području Grada Pregrade, u dobi od 15 do 29 godina života. Savjet mladih ima sedam članova, a mandat mu traje dvije godine.

Obrazloženi prijedlog za kandidate mogu dostaviti udruge mladih i udruge koje se bave mladima te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s područja Grada Pregrade, srednje škole-učenička vijeća, studentski zborovi. Jedan predlagatelj može predložiti najviše tri kandidata.

Uz prijavu (obrazac prijavnice u privitku) treba priložiti potpisanu izjavu kandidata o prihvatu prijedloga za izbor člana Savjeta mladih (obrazac u privitku), presliku osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu predloženog kandidata te izvod iz registra (udruga ili sudski registar), ili drugi odgovarajući dokaz o djelatnosti u svezi s mladima.

Rok za podnošenje prijedloga je trideset dana od dana objave poziva u dnevnom tisku.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1839