naslovnagdje se nalazimo kontakt

Usvojen urbanistički plan

Objavljeno 10.07.2008.
Gradsko vijeće grada Pregrade održalo je svoju posljednju sjednicu prije odlaska na godišnje odmore. Sjednica (25-ta po redu) održana je u utorak 08. srpnja 2008. godine i bila je vrlo bogata svojim sadržajem i donešenim aktima.

Na toj sjednici Gradsko vijeće je prihvatilo Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (bivše) Općine Pregrada za područje (današnjeg) grada Pregrada (PPUG), tzv. točkaste izmjene te usvojilo Urbanistički plan uređenja naselja Pregrada (UPU). Urbanistički plan uređenja naselja Pregrada donosen je za područje obuhvata određeno Prostornim planom. Odluke o usvajanju oba plana bit će objavljene 21. srpnja 2008. godine u Službenom glasniku Krapinsko–zagorske županije br. 13., a stupit će na snagu osmog dana od objave, odnosno 30. srpnja 2008. godine.

Vijećnici su odlučili na ovoj sjednici i o uplati u proračun grada neraspoređene dobiti gradskog trgovačkog društva Niskogradnja d.o.o. za 2007. godinu a razmotrili su i također prihvatili Izvješće državne revizije o financijskom poslovanju grada za 2007. godinu.

Osim navedenih Odluka Gradsko vijeće je prihvatilo i dvije važne komunalne odluke: Odluku o odvodnji otpadnih voda i Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje za odvodnju otpadnih voda. Ovo su važne odluke budući da je izgradnja gradskog kolektora u visokoj fazi te da je kanalizacija otpadnih voda u Poslovnoj zoni izgrađena prošle godine, a priključenje na te objekte vršit će gradsko komunalno društvo Niskogradnja koje je ovim odlukama legitimirano za to. Naravno, Niskogradnja je dužna prije preuzimanja ovih objekata na upravljanje donijeti na svom Nadzornom odboru Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije, uvjetima i načinu priključivanja na kanalizacijsku mrežu.

U završnom dijelu sjednice gradonačelnica mr.sc. Vilmica Kapac podnijela je izvješće o provedenom postupku za izvršenje Programa uređenja i asfaltiranja ulica i nerazvrstanih cesta na području grada za 2008. godinu, o utvrđivanju prioriteta od strane Vijeća Mjesnih odbora, uviđaju Gradskog poglavarstva na terenu te sklopljenim ugovorima o sufinanciranju građana. Izvjestila je vijećnike o izvršenim popravcima na cestama, o uređenju klizišta te rasporedu i dodjeli šodra za uređenja nerazvrstanih cesta u ovoj godini.

Na kraju gradonačelnica je upoznala Gradsko vijeće o aktivnostima vezanim za uređenje jedne igraonice i sanitarnog čvora u dječjem vrtiću „Naša radost“ te mogućim planovima za proširenje vrtića uz preprojektiranje faze II, budući da postoji potreba za to zbog povećanog broja zahtjeva za čuvanje djece.
 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5905