naslovnagdje se nalazimo kontakt

Gradsko vijeće inzistira na punktu hitne medicinske pomoći u Pregradi

Objavljeno 03.03.2011.

U utorak 01. ožujka 2011. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade odradilo je svoju 12. sjednicu. Sjednici je nazočilo 12 vijećnika. Vijeće je razmotrilo prijedloge nekoliko odluka i između ostaloga službeno je promijenilo naziv naselja Marinec u Marinci, kako se ono ustvari i naziva među građanima. Prihvaćeni su planovi i programi rada ustanova u vlasništvu Grada - Gradske knjižnice, Dječjeg vrtića i Glazbene škole.

Odlukama o izmjeni i dopuni postojećih odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja plotkinja i sufinanciranju nabave loznih cijepova, sukladno Izmjenama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 83/09 i 153/09), produženo je njihovo važenje do 01. studenog tekuće godine.
Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo Analizu razvoja sustava zaštite za prethodnu godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pregrade za tekuću godinu.

Na kraju je razmotrena najzanimljivija i najznačajnija tekuća problematika – organizacija hitne medicinske pomoći na području Krapinsko-zagorske županije i ustrojavanje punktova hitne medicinske pomoći. Razmatrao se prijedlog Župana za ustrojavanje punktova hitne medicinske pomoći prema kojemu Pregrada nije predložena za punkt, odnosno prema kojemu će građani Pregrade, Huma na Sutli, Desinića, Kumrovca, Zagorskih Sela, Krapinskih Toplica, dijela Petrovskog i Đurmanca koji se naslanjaju na Grad Pregradu morati tražiti hitnu medicinsku pomoć iz udaljenih Krapine ili Zaboka i onda juriti prema udaljenoj Općoj Bolnici u Bračak ili u kliničke bolnice u Zagreb.

Naglašeno je da je prijedlog Župana napravljen bez uvažavanja medicinskih argumenata, bez znanja stručnih osoba s područja navedenih jedinica lokalne samouprave i bez znanja njihova političkog vodstva. Ovakvim prijedlogom građani Grada Pregrade i navedenih Općina biti će uskraćeni u svom osnovnom zakonskom i ustavnom pravu na hitnu zdravstvenu skrb u medicinski opravdanom vremenu, dok će građani nekih jedinica lokalne samouprave koji žive znatno bliže Općoj bolnici Bračak tu skrb dobivati bez ikakvih bojazni jer će osim blizine bolnici imati i hitnu pomoć u svakom trenutku.

Na kraju su se Gradski vijećnici upitali: Da li su građani Grada Pregrade i susjednih im Općina ovim prijedlogom stavljeni u položaj građana drugog reda?!

U privitku teksta nalazi se Zaključak Gradskog vijeća koji će biti dostavljen Potpredsjedniku Vlade RH i ministru zdravstva i socijalne skrbi Dr. Darku Milinoviću koji donosi konačnu odluku o ustrojavanju punktova hitne medicinske pomoći na području Županije. Ostaje za vidjeti koliko su jaki argumenti Grada Pregrade koji nisu bili dostatni Županu za predlaganje punkta hitne medicinske pomoći u Pregradi.

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5997