naslovnagdje se nalazimo kontakt

Godišnji obračun proračuna za 2007. godinu

Objavljeno 07.07.2008.
Gradsko vijeće Grada Pregrade razmatralo je i usvojilo Godišnji obračun proračuna grada za 2007. godinu na svojoj 24. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine. Da podsjetimo: Proračun grada Pregrade za 2007. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 22. prosinca 2006. godine uz jedan rebalans 14. prosinca 2007. godine.
U razdoblju od 01.01. do 31.12.2007. godine ostvareni su ukupni prihodi Proračuna grada Pregrade u iznosu 20.004.359,04 kune. Ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 18.240.083,49 kuna. Dakle, ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.764.275,55 kuna. Preneseni višak iz prethodne godine iznosi 439.001,65 kuna, tako da sveukupni višak prihoda za prijenos u narednu godinu iznosi 2.203.277,20 kuna.

Ovo je do sada najbogatiji proračun grada Pregrade!
U okviru ukupno ostvarenih prihoda izvorni su 9.055.852,57 kune (39% tj.2.533.314 kuna više u odnosu na 2006. godinu), pomoći od države i županije su 9.056.146,02 kune (75% tj. 3.894.000 kuna više u odnosu na 2006. godinu), prihodi od građana 869.704,20 kuna, te prihodi od prodaje zemljišta 793.412,31 kunu. Izdaci u 2007. godini izvršeni su u iznosu 18.240.083,49 kuna. Od toga 11.688.584,70 kuna uloženo je u razvojne programe odnosno u investicije, dok je ostalih 6.551.498,79 kuna utrošeno u tekuće rashode poslovanja i otplate kredita HBOR-u.

Najznačajnih ulaganja u 2007. godini su slijedeća: izgradnja Đačkog doma sa 507.557,00 kuna, izgradnja područne škole Stipernica-projekti, vodni doprinos i sl. sa 113.068,00 kuna, uređenje školskih igrališta u Benkovu i Gorjakovu sa 170.906,00 kuna, ulaganja u zgradu Knjižnice, Muzeja i Kušaonice i opremu 2.984.021,00 kuna, izgradnja vodovoda (vodni doprinosi, projekti i sl.) sa 415.894,00 kuna, izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni i otkup zemljišta u iznosu 2.827.364,00 kuna, asfaltiranje cesta i ulica, uređenje Trga i oblaganje Kosteljine u iznosu 3.112.883,00 kuna, izgradnja kolektora 800.000,00 kuna te izrada urbanističkog plana uređenja i PUR-a sa 341.616,00 kuna.
 

 Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
1716