naslovnagdje se nalazimo kontakt

Raspisani izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Objavljeno 13.03.2015.

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donesena je jučer na 13. sjednici Gradskog Vijeća.  Navedenom Odlukom raspisuju se izbori za članove  Vijeća  mjesnih odbora   na području Grada Pregrade i to za:


1. Mjesni odbor Benkovo (za područje Benkova, dijela Cigrovca kbr. 147 do 171/3 i Svetojurskog Vrha),


2. Mjesni odbor Bušin (za područje Bušina, Klenica i Valentinova),


3. Mjesni odbor Cigrovec ( za područje Cigrovca, osim kbr. 147 do 171/3),


4. Mjesni odbor Gorjakovo ( za područje Gorjakova),


5. Mjesni odbor Kostel( za područje Brega Kostelskih, Kostela i Kostelskog),


6. Mjesni odbor Plemenšćina ( za područje Donje Plemenšćine, Gornje Plemenšćine i Vojsaka),


7. Mjesni odbor Pregrada ( za područje Pregrade i Vrha Pregradskih),


8. Mjesni odbor Sopot ( za područje Sopota, Pavlovca i Višnjevca),


9. Mjesni odbor Stipernica( za područje Marinaca i Stipernice),


10. Mjesni odbor Vinagora ( za područje Gabrovca, Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i Martiša Vesi).


U vijeća mjesnih odbora bira se 5 članova, a u Vijeće mjesnog odbora Pregrada 7 članova. Izbori će se održati 26.04.2015. godine (nedjelja) u vremenu od 7 do 19 sati.


Prijedloge kandidacijskih lista mogu dati ovlašteni predlagatelji, uz poštivanje načela ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu. 


Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.


Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka, Obrazac MO 1.


Političke  stranke  samostalno  utvrđuju  redoslijed  kandidata  na  kandidacijskim  listama  na  način predviđen njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.


Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.


Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, Obrazac MO 2 za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste za izbor članova vijeća dužni su prikupiti najmanje:


- 25 potpisa birača u jedinicama do 300 stanovnika,


- 35 potpisa birača u jedinicama s više od 300  do 500 stanovnika,


- 50 potpisa birača u jedinicama  s više od 500 do 1000 stanovnika,


- 70 potpisa birača u jedinicama  s više od 1000 do 2500 stanovnika,


Podaci o potrebnom broju potpisa birača utvrđuju se na temelju službenih rezultata zadnjeg popisa stanovništva.


Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu MO 3.


Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva, Obrazac MO 4.


U  prijedlogu  kandidacijske  liste  obvezatno  se  navodi  naziv  kandidacijske  liste  i  nositelj  liste,  a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.


Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle do


26. ožujka do 24:00 sati.


(Članak 16. st.1. Odluke)


Izborno povjerenstvo će pri zaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu li one podnesene sukladno ovoj Odluci.


Gradsko izborno povjerenstvo će sve upute i obrasce objavljivati na web stranici Grada.


U prilogu teksta nalaze se upute i potrebni obrasci.


 

 

 

Privitak uz tekst:
Adobe PDF


Povratak

 

 

Događanja

Kostelska Uskrsna pištola 2015 Proljeće u Pregradi

Uredovno vrijeme


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.
Detaljnije...

Pretraživanje

Posjetitelji

Ukupno posjetitelja
5905